SpoleÄnost Autosklo Centrum SL nabízí autosklo praha. NaÅ¡e produkty poskytujeme svým zákazníkům již skoro 20 let a máme s nimi velký úspÄ›ch. Abonenti se k nám rádi vracejí, neboÅ¥ nabídneme nejen samotné autosklo praha, ale rovněž mnoho přísluÅ¡enství, které se vám může hodit pÅ™i montáži, opravách, nebo úpravách. Vyberte si vhodný klínkovaÄ, Å¡pachtliÄku na odstranÄ›ní zbytkového lepidla, nebo nÄ›které z profilů. SouÄástí naší nabídky přísluÅ¡enství jsou speciální seÅ™ezávaÄe, vhodné pro odstranÄ›ní gumového tÄ›snÄ›ní.

Namontujeme Äelní sklo bÄ›hem chvilky

Pracujeme velmi rychle. Pokud se rozhodnete nejen pro naÅ¡e autosklo praha, ale také pro následnou montáž od naÅ¡ich pracovníků, jistÄ› nebudete litovat. Sklo, aÅ¥ již boÄní, nebo Äelní, bude vždy namontované tak jak má. V případÄ› reklamace jsme velmi vstřícní, zvláštÄ› u nezdaÅ™ené montáže, což se bohužel také může stát. Montáž na gumová tÄ›snÄ›ní je záležitostí asi půl hodiny, ponÄ›kud dražší, ovÅ¡em trvanlivÄ›jší a odolnÄ›jší montáž přímo lepením na karoserii pak trvá Å¡est až devÄ›t hodin.