Mezi světelnými zdroji současnosti hrají určitě nejdůležitější roli výbojky. Tato skupina svítidel je také velice početná. Výbojka pracuje pomocí různých plynů, které jsou obsažené v uzavřené trubici. Do této trubice jsou zavedeny dvě nebo více elektrod.
osvětlená ulice
Ty mají za úkol vést elektrický proud do plynového prostředí. Vzniklé světlo je zbarvené podle toho, jaký plyn je v trubici obsažen.

o Náplně mohou být velice rozmanité.

Velmi známý je například neon, který se využívá pro reklamní účely.

Dalším známým je xenon. Ten rozhodně nepřehlédneme, pokud má někdo namontované na svém voze xenonové světlomety a zapomene přepnout tlumená světla. Jeho světlomety pak obvykle vidíme ještě několik minut.

Velice rozšířená je sodíková výbojka. Pokud půjdete některým nočním městem, určitě na ni narazíte. Oproti xenonové není obtěžující. Naopak, její světlo je považováno díky žlutému odstínu za příjemné a teplé. Právě proto se využívá v pouličním osvětlení. Můžeme si spatřit také v okolí budov, kde se tímto osvětlením zvyšuje bezpečnost.
noční lampičky

Vydrží i několik tisíc hodin

Sodíkové výbojky fungují za pomoci sodíkových par s provozním parciálním tlakem 0,1 – 1,5 Pa. Tento světelný zdroj, který se vyznačuje monochromatickým žlutým světlem, je z několika hledisek velice vítaným. Dalo by se říci, že se jedná o nejúčinnější světelný zdroj – dosažení maximálního měrného výkonu 200 lm/W. Velkým přínosem je také velmi dlouhá životnost. V dobrých podmínkách se může jednat i o neuvěřitelných dvacet tisíc hodin. Dokáže také snadno prosvítit i velice hustou mlhu a zajistit dobrou viditelnost. Náplň není nebezpečná pro životní prostředí, protože neobsahuje nebezpečnou rtuť. Sodíkové výbojky https://www.lightpark.cz/vybojky/ se uplatňují z uvedených důvodů nejen ve venkovním osvětlení, ale už naprosto běžně i v našich interiérech.