Blíží se zimní měsíce, kdy se člověk hřeje doma, pije teplé nápoje a jí nejrůznější cukroví. Je důležité si ale také uvědomit, že i v tomto období je třeba se hýbat. V dřívějších dobách lidé sbírali zásoby a krmili se tučnými jídly, jelikož šlo o náročné období. Dnes však už žádné vykrmování nepotřebujeme. Jsme lidé, kteří žijí v sektoru služeb, který nám usnadňuje život snad ve všech směrech. Služby nám maximálním způsobem usnadňují život a my se tak můžeme realizovat v jiných oblastech.
cyklista ve městě
Navíc mnoho studií již potvrdilo, že sport je pro člověka prospěšný. Vždy jsme pohyb pěstovali. Dříve šlo však o nutnost, která sloužila k našemu uživení. Dnes se jedná spíše o zábavu nebo výhodu, která nám nabízí lepší fyzické, ale také duševní zdraví a pomáhá nám získat lepší postavu.
Poslední výzkumy ukazují, že lidé v Česku patří mezi ty, kteří věnují pohybu minimum svého času. Tato studie působí poněkud děsivě, jelikož lidé k životu pohyb potřebují, ale také to vypovídá něco o společnosti jako celku. Většina Čechů odpovídá na dotazník, že prostě nemá dostatek času na pohyb nebo se jim nechce.
To jsou smutné výsledky. Která vypovídá nejen stav populace, ale také stav a vyspělost ekonomiky jako celku. Pokud země samotná nemotivuje její občany k pohybu vybudováním nejrůznějších sportovních středisek a dotacemi na sportovní aktivity těžko můžou občané, kteří jsou již sami vytížení honbou za finančními prostředky provozovat sportovní aktivity, za které musí ve většině případů ještě těžce platit.
horolezec na laně
U vyspělých zemí můžeme vidět jasný trend. Severské země jako Švédsko nebo Finsko podporují všemožnými způsoby pohyb řadového obyvatelstva. Z výzkumů také vyplývá, že více než 60 % obyvatelstva provozuje sportovní aktivity, jelikož populace stárne a zhruba třetina obyvatel je v důchodovém věku je tento údaj obdivuhodný.
Aktivita obyvatel je do značné míry zaviněna samotnými lidmi, je však důležité si uvědomit, že pokud nedojde k přičinění státu nikdy nemůže nastat rapidní zvýšení aktivity celkové populace daného státu.